Home » De Bovenkerk

De Bovenkerk

by ronald

De Bovenkerk is een gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw in het centrum van de stad Kampen in Overijssel.
De kerk kent een rijke geschiedenis waarvan veel is terug te zien in het eeuwenoude gebouw. Onder andere het vroeg-renaissance koorhek, een natuurstenen kansel en een monumentaal Hinsz-orgel.
Naast de karakteristieke kerktoren met door klokkengieter Geert van Wou in 1481/1482 gegoten klokken, kan de Bovenkerk bogen op een schip met dubbele zijbeuken, een gesloten priesterkoor met kooromgang en straalkapellen.

De Bovenkerk is van oorsprong een parochiale kerk waaraan de naam St. Nicolaaskerk refereert. Na de reformatie – omstreeks 1580 – valt de kerk in Protestantse handen. In de Bovenkerk zijn vele Kampenaren begraven, waaronder de schilder Hendrick Avercamp. De monumentale kerk trekt jaarlijks vele bezoekers.