Home » Reevediep

Reevediep

by ronald

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer.
Bij storm kan het water vanuit het IJsselmeer de laaggelegen delen van het Reevediep overspoelen, wat een belangrijke bijdrage is aan de natuurlijke dynamiek van het systeem. Bij hoogwater op de IJssel kan het IJsselwater via het Reevediep vrij afstromen naar het IJsselmeer.

Via de Reevedam, Reevesluis, Drontermeerdijk, de nieuwe brug bij de Roggebot en de Nieuwendijkbrug ontstaat ook een nieuwe fietsroute rondom Kampen.