Home » Zwartendijk

Zwartendijk

by ronald

Wanneer de Zwartendijk is aangelegd is niet met zekerheid te zeggen.
Rond 1300 beginnen de zeevloeden te stijgen. De stad Kampen probeert zich tegen deze nieuwe bedreiging te beveiligen door de beide einden van de IJsseldijk met elkaar te verbinden. De St. Nicolaasdijk werd verlengd met de Zanddijk, en met een boog doorgetrokken als Zwartendijk tot de grens van Kampen en Oene. De verbinding met het zuidelijke deel van de IJsseldijk kwam tot stand via de Wilgenweg.

Het ingedijkte stuk Broeken en Maten behoorde tot het gebied van de stad Kampen. Daarbuiten lagen de zelfstandige gemeenschappen Oene en Kamperveen.
Deze bedijking was in ieder geval in 1302 uitgevoerd. In de gemeenschap Oene lagen een aantal verhogingen in het landschap, die bergen werden genoemd, en waarop huizen waren gebouwd. We vinden ze nu nog aan het einde van de huidige Zwartendijk terug o.a. de Kranenberg en de Vossebergen.

Later, toen de stad in de vijftiende eeuw machtiger was geworden, werden de bergen onderling door stukjes dijk verbonden. In een dijkboek van 1471 kunnen we lezen hoe de stad steeds tussen de stukken van particulieren in een stukje dijk heeft te onderhouden.
Het noordelijke deel van Oene kwam bij het stadsgebied van Kampen en het zuidelijke deel ging naar Kamperveen.
Door deze nieuwe doorgetrokken dijk had de Wilgenweg geen functie meer, en deze is dan ook afgegraven. De Zwartendijk met zijn huidige lengte was ontstaan.

In de loop der jaren is hij na diverse rampen en overstromingen steeds verhoogd met gronden uit de omgeving. Die grond werd voornamelijk onttrokken aan het buitendijks gelegen Dronthen.
De zeespiegel bleef stijgen. We kunnen ons nu nog maar nauwelijks voorstellen dat de Zwartendijk, zoals hij er op dit moment bijligt, nog niet zo lang geleden de zeewering van de stad Kampen is geweest.